نکاتی در رابطه با انتخاب نام شرکت

  • محبوبه صادقی
  • 07 نوامبر 2020

یکی از دغدغه های افرادی که برای ثبت شرکت اقدام می کنند انتخاب نام مناسب برای شرکت است، شما می توانید با انتخاب نام مناسب روند ثبت شرکت خود را کوتاه تر کنید. طبق قوانین حاضر نام شرکت حداقل باید از سه کلمه تشکیل شده باشد، بهتر است نام شرکت را متناسب با موضوع فعالیتی […]