همراه مطمئن شما در ایجاد و توسعه کسب و کار پایدار

سنجش دانش صنعت جنوب در ابتدای مسیر با آموزش و مشاره تخصصی، شما و تیمتون رو برای شروع یا گسترش یه کسب و کار موفق آماده میکنه و بعد برای برنامه ریزی و کنترل حرکت به سوی هدف همراه شماست.

طراحی

برنامه ریزی

مدیریت

بازاریابی

طراحی

پردازش ایده و توسعه ی محصول اولین مرحله از مسیر تجاری سازی است که پایه و اساس مدل کسب و کار می باشد. در این مرحله تناسب مشتری / مساله و همچنین تناسب راه حل / مساله اعتبار سنجی می گردد.

برنامه ریزی

با گذر از مرحله ی اول کسب و کار وارد فصل جدیدی از زندگیش شده که مملو از ناشناخته هاست و ادامه ی حیاتش به برنامه ریزی و سیستم سازی اصولی وابسته است.

مدیریت

دانش و مهارت های مدیریت در استارتاپ ها کاملا متفاوت از مدیریت آکادمیک است. مهارت برنامه ریزی، ریسک کردن، مدیریت بحران و تعارض، مذاکره و متقاعد سازی، تیم سازی و سیستم سازی در اکوسیستم استارتاپی به شکل خاص تعریف می شوند.

بازاریابی

بازاریابی مرحله کلیدی تبدیل ایده به ثروت است. اطلاعات حاصل از اجرای اصولی بازاریابی به منظور بهبود محصول به مرحله ی طراحی باز گشته و چرخه ادامه می یابد.

توسعه محصول

توسعه بازار

توسعه فرایند

توسعه منابع انسانی

توسعه محصول

متن در حال بروزرسانی

توسعه بازار

در حال بروزرسانی

توسعه فرایند

در حال بروزرسانی

توسعه منابع انسانی

در حال بروزرسانی


می خواهم یاد بگیرم، برنامه ریزی کنم و موفق شوم!

همین الان خدمات مورد نظرتون رو انتخاب کنید و سفارش خود را ثبت نمایید