مالکیت فکری چیست؟

  • محبوبه صادقی
  • 07 نوامبر 2020

اختراعات، آثار ادبی و هنری، نمادها، نام و تصاویر مورد استفاده در تجارت و به‌طور خلاصه، تمامی دارایی‌های نامشهودی که با استفاده از قدرت فکر و ذهن انسان پدید آمده است را می‌توان در قالب دارایی‌های فکری تعریف نمود. با این تعریف، مشخص می‌شود که مالکیت فکری نیز مانند سایر انواع مالکیت، دارای قابلیت ارزش […]