فن بازار

سنجش دانش صنعت جنوب تنها بروکر انتقال فناوری در استان هرمزگان است.

این یعنی چی؟؟

یعنی اینکه بین فناور (کسی که محصول یا دانش فنی داره) و مشتریان بالقوه (صنعت یا سازمان ها) مواجهه تجاری برقرار می‌کنیم.

تیم فن بازار سنجش دانش صنعت جنوب، نیازهای فناورانه صنعت و ارگانها را شناسایی کرده و این نیازها رو در قالب یک کتابچه گرد آوری کرده است.

برای دانلود کتابچه نیازهای فناورانه استان هرمزگان لطفا کلیک کنید.