پیگیری و مشاهده کارت

توجه : پس از ثبت درخواست، میتوانید از این بخش جهت پیگیری و مشاهده کارت ورود به اختتامیه رویداد ایده دریا استفاده کنید.کارت ورود به اختتامیه رویداد دریا ایده

 

  • لطفا نام خود را به فارسی وارد کنید.
  • لطفا نام خانوادگی خود را به فارسی وارد کنید.
  • لطفا جنسیت خود را انتخاب کنید.
  • کد ملی شما برابر با کد رهگیری شما میباشد.
  • لطفا شماره تماس خود را به دقت وارد کنید.
  • لطفا ایمیل خود را به دقت وارد کنید.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, jpeg.