فرم ثبت نام رویداد دریا ایده

  • با توجه به محورهای عنوان شده در رویداد دریا ایده
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : zip, pptx, pdf, rar.
    ایده خود را در قالب یک فایل ارائه (ترجیا 10 الی 15 اسلاید) بارگذاری کنید.