نکاتی در رابطه با انتخاب نام شرکت

یکی از دغدغه های افرادی که برای ثبت شرکت اقدام می کنند انتخاب نام مناسب برای شرکت است، شما می توانید با انتخاب نام مناسب روند ثبت شرکت خود را کوتاه تر کنید. طبق قوانین حاضر نام شرکت حداقل باید از سه کلمه تشکیل شده باشد، بهتر است نام شرکت را متناسب با موضوع فعالیتی که می خواهید انجام بدهید انتخاب کنید.

همچنین نام هایی که قبلا  ثبت شده اند، حتی در صورت منحل شدن شرکت، نمیتوانند دوباره به ثبت برسند. برای ثبت شرکت نمی توانیم از نام های لاتین استفاده کنیم زیرا نام شرکت باید دارای ریشه فارسی باشد، یعنی تنها کلماتی مجاز به استفاده در نام شرکت هستند که در لغت نامه های فارسی موجود و معنادار باشند. بهتر این است که از اسامی خاص در نام شرکت استفاده شود،

از اسامی ایثارگران، شهدا و  اسامی مناطق جغرافیایی خاص نباید در نام شرکت استفاده شود. نام شرکت تکراری نباشد و دو کلمه از نام پیشنهادی شما با اسامی دارای سابقه متفاوت باشد.

از اعداد بصورت ریاضی استفاده نشود و بصورت حروف نوشته شود.همچنین از عناوین شعرا، دانشمندان و کاشفان عصر حاضر و یا حتی از مخفف و یا ترکیب چند حرف نمی توان به عنوان اسم شرکت استفاده کرد.